Zásady ochrany osobních údajů

Platnost od: 29. července 2023
Naposledy aktualizováno: 
29. července 2023

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti Švabín s.r.o., Kořenského 1107/15, Smíchov, Praha 150 00, Česká republika, e-mail: hello@svabin.cz, telefon: +420296249998 o shromažďování, používání a zveřejňování Vašich údajů, které shromažďujeme když prohlížíte naše webové stránky ( https://svabin.com ), (Dále jen “Služba”). Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním Vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, Službu nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady nabudou účinnosti 180 dní od jejich zveřejnění ve Službě a Váš pokračující přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude znamenat Váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat.

Informace, které shromažďujeme:

Budeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje o Vás:

  1. Jméno
  2. E-mailová adresa
  3. Telefonní číslo

Jak shromažďujeme vaše informace:

Informace o Vás shromažďujeme/přijímáme následujícím způsobem:

  1. Když uživatel vyplní registrační formulář nebo odešle osobní údaje jiným způsobem
  2. Interakce s webovými stránkami
  3. Z veřejných zdrojů

Jak používáme Vaše informace:

Údaje, které o Vás shromažďujeme, použijeme pro následující účely:

 1. Marketing/ Reklama
 2. Založení uživatelského účtu
 3. Reference
 4. Zpětná vazba od zákazníků
 5. Zpracování platby
 6. Administrativní informace
 7. Cílená reklama
 8. Správa objednávek
 9. Ochrana webu
 10. Komentáře mezi uživateli
 11. Správa uživatelského účtu

Pokud budeme chtít použít Vaše údaje k jakémukoli jinému účelu, požádáme Vás o souhlas a použijeme Vaše údaje pouze po obdržení tohoto souhlasu a pouze pro účely, pro které souhlas udělujete, pokud od nás zákonem nebude vyžadováno jinak. 

Jak sdílíme Vaše informace:

Bez Vašeho souhlasu neposkytneme Vaše osobní údaje žádné třetí straně, s výjimkou omezených okolností popsaných níže:

 1. Reklama
 2. Marketingové agentury
 3. Analytika
 4. Sběr a zpracování dat

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a neuchovávaly je déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit za následujícími účely: (1) abychom vyhověli platným zákonům, nařízením, soudnímu příkazu nebo jinému právnímu procesu; (2) k vymáhání Vašich smluvních povinností vůči nám, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) abychom mohli reagovat na případné porušení jakýchkoli práv třetích stran Vaším používáním tohoto webu. Pokud se Služba nebo naše společnost sloučí nebo se promění na jinou společnost, Vaše informace budou jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

Uchovávání Vašich informací:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu od 90 dnů až do 2 let poté, co uživatel smaže svůj účet, nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Následující informace je potřeba uchovávat po delší dobu, např. vedení záznamů / hlášení v souladu s platnými zákony nebo z jiných legitimních důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, předcházení podvodům atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádný Vás neidentifikuje (přímo nebo nepřímo), mohou být uloženy na dobu neurčitou.

Vaše práva:

V závislosti na platných zákonech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo můžete obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování Vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) Vašich osobních údajů jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním Vašich údajů, právo podat stížnost u zákonného orgánu a taková další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na hello@svabin.cz. Na Vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Můžete se odhlásit z marketingové komunikace nebo profilování, které provádíme pro marketingové účely, když nám požadavek zašlete na adresu hello@svabin.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci používat.

Cookies atd.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak Vaše volby používáme ve vztahu ke sledovacím technologiím, podívejte se prosím na naše Zásady používání souborů cookie.

Bezpečnost:

Bezpečnost Vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně Vašich údajů pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte, tudiž činíte tak na vlastní riziko.

Odkazy třetích stran a použití Vašich informací:

Naše Služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a jinými praktikami jakýchkoli třetích stran, včetně jakékoli třetí strany provozující jakoukoli webovou stránku nebo službu, která může být přístupná prostřednictvím odkazu na Službě. Důrazně Vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na každé stránce, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli jiných webových stránek nebo služeb třetích stran.

Pověřenec pro stížnosti ve věcí ochrany osobních údajů:

Pokud máte jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich údajů, které tzromažďujeme, můžete se obrátit na našeho Pověřence pro stížnosti na adrese Švabín s.r.o., Kořenského 1107/15, Smíchov, Praha, email: hello@svabin.cz. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými zákony.

Bestsellers:
NÁKUPNÍ VOZÍK 0
NEDÁVNO ZOBRAZENO 0